Skip to main content

Nou Ajuntament de Palma de Mallorca


2000-2009 | Espanya | Equipaments.

Nou Ajuntament de Palma de Mallorca

El complex de l’Ajuntament de Palma s’erigeix com un edifici emblemàtic per la consolidació de la Façana Marítima de Palma. El projecte ha perseguit atorgar al conjunt una vocació institucional com a equipament públic.

La parcel·la s’ordena mitjançant un sistema geomètric, una retícula de 0,60 x 0,60 metres, que estructura l’espai lliure, una gran plaça d’accés, la seqüència de patis i el volum edificat, operant com un tapís tridimensional.

El conjunt es configura com un sistema social de peces relacionades entre si que es conformen en forma de micro-ciutat.

El programa es resol a partir d’un esquema en espina sobre un eix principal sobre el que es recolzen “carrers corredores” que serveixen de vestíbuls de relació i que recorren els espais de treball de les Empreses Municipals intercalats entre els patis mediterranis, que actuen com filtres climàtics i estableixen una relació interior/exterior. La configuració i la geometria dels espais de treball permeten la flexibilitat i capacitat de transformació requerida en aquest tipus d’edificis.

La idea de interactivitat està present en tots els nivells de relació de l’edifici i, la diversitat i autonomia funcional de les diferents peces es manifesta en les seccions longitudinals.

El plantejament realitzat és el de erigir quatre torres cap al C/Mèxic sobre un sòcol porticat de planta baixa i entresolat que contindran el programa propi de l’Ajuntament: Hisenda, Economia, Urbanisme,... Aquests àmbits i les seves dependències es desenvolupen en sis plantes amb una distribució que permet la versatilitat i flexibilitat necessàries en espais d’oficines.

El programa corresponent a la Seguretat Ciutadana, Trànsit i Transports ocupa part del soterrani 1, planta baixa i entresolat.

L’aparcament ocupa el soterrani 2 i la part proporcional del soterrani 1.Direcció:

Related Projects