Passeig Marítim de la Platja de Ponent de Benidorm


2000-2009 | Espanya | Paisatjisme

Passeig Marítim de la Platja de Ponent de Benidorm

El passeig marítim de Benidorm és un nou espai de transició entre la ciutat construïda i l’espai natural de la platja i el mar.

El passeig marítim no s’entén com a frontera-límit sinó com espai intermedi que permeabilitza aquesta transició.

S’estructura com un lloc amb una topografia rica, com un espai dinàmic que permet el passeig i el mirador sobre el mar però també organitza diferents zones d’estança per a la contemplació.

El passeig recull els fluxos longitudinals i transversals de les diferents circulacions i els canalitza permetent accessos còmodes a la platja. Elimina les barreres arquitectòniques permetent l’accés directe des de l’aparcament.

El passeig es converteix així en un lloc arquitectònic que modela una topografia nova i juga amb la llum i les ombres.

Un conjunt de línies sinuoses encreuades que estableixen diferents espais i que adopta diverses formes naturals i orgàniques recordant l’estructura fractal dels cingles així com el moviment de les ones i marees.

El passeig s’estructura en diferents capes:

Una primera capa estructural construeix la línia del marge acabada en formigó blanc. Una altra capa de textures amb paviments de diferents colors i una última capa que conforma el mobiliari urbà, els elements naturals (aigua, vegetació…).  Totes les capes construeixen un espai homogeni amb personalitat pròpia i antecessor de la nova arquitectura del segle XXI en reunir amb un únic concepte tecnologia constructiva i naturalesa.

El nou passeig marítim de Benidorm es proposa així com una nova forma que integra allò artificial construït amb allò natural.

El projecte recull diferents essències en les formes orgàniques del modernisme, les formes de geometria fractal de la natura, les últimes tecnologies de la construcció així com les avantguardes del paisatgisme.

El nou passeig marítim no obeeix a l’atzar sinó que sorgeix d’establir unes determinades lleis, un patró geomètric i una modulació. D’aquesta manera s’estableix una lògica de construcció facilitant la seva modulació en parts.

La platja envaeix parcialment zones que abans ocupava l’antic passeig augmentant la superfície de sorra i reduint la d’asfalt.

Es recullen tots els aspectes funcionals:

Passeig, estança, mirador, transició amb la platja, barreres arquitectòniques, accés directa a l’aparcament, col·lectors d’aigües pluvials, il·luminació de la platja, comunicació viària, integració del mobiliari urbà, infraestructures de serveis, etc…

Des del mar construeix una nova façana facilitant la visió del mar i de la platja des de la cota alta del passeig i estableix un nou límit, integrant diferents circulacions als seus plecs i plataformes, eliminant una barrera i construint un espai per a les persones.Direcció:

Related Projects