Skip to main content

Passeig Marítim de Tànger


Passeig Marítim de Tànger

El projecte de la Cornisa de Tànger s'ha desenvolupat a partir de les següents consideracions:

Obrir la ciutat al mar

Gràcies a la seva ubicació geogràfica única, la bellesa de la seva costa i el bon clima, Tànger s'ha convertit en una destinació turística privilegiada.

El projecte de la Cornisa complementa i enforteix el desenvolupament del port, reactivant la millor ubicació de la ciutat, entre la Medina i el mar. La nostra proposta és la continuació d'aquest important projecte i la seva relació amb la ciutat a través d'un passeig marítim.

Regeneració del front marítim

La platja és l'àrea urbana més extensa i lliure i la que posseeix el major valor paisatgístic. La nostra proposta reconeix cadascuna de les diferents parts de la ciutat al llarg de 5 km de platja amb la finalitat d'adaptar els seus espais frontals i afavorir-los mitjançant l'afluència dels visitants. Això permetrà la regeneració de tot el front construït i millorar el desenvolupament social, cultural i econòmic de la ciutat.

Recuperar el patrimoni cultural

Les referències culturals formen part del llenguatge arquitectònic del passeig marítim. En primer lloc, la idiosincràsia de Tànger i la seva relació vital amb el mar, i, en segon lloc, el contingut del programa, com la creació d'un jardí botànic que representa l'extraordinària riquesa botànica del Marroc (7 biomes en tres variants climatològiques: atlàntica, mediterrània i desèrtica) i la creació d'espais públics per a l'esport, etc. Tot això reflecteix un desig de convertir aquest espai en un lloc de relació social per a la ciutat i de projecció cultural a nivell internacional.

Viabilitat dels costos de construcció, manteniment i gestió

S'han proposat sistemes de construcció de costos moderats i de baix impacte ambiental utilitzant criteris d'espais urbans sostenibles.

Algunes de les intervencions proposades en el projecte que permeten ser respectuoses amb el medi ambient i que, alhora, admeten l'estalvi en els costos de construcció i manteniment, són les següents:

Els talussos construïts mitjançant terra reforçada, que salven els dos nivells topogràfics principals, la consolidació de les dunes, que protegeixen les espècies vegetals del vent, el sistema de recol·lecció d'aigües pluvials per poder-les emmagatzemar, el sistema d'il·luminació amb LED, etc.

La divisió del passeig marítim en diversos trams fa que el projecte sigui molt més viable per la possibilitat de construir el conjunt en diverses fases, fet que permet també la gestió independent de cadascuna de les parts.

Accessibilitat

El projecte s'ajusta als criteris d'accessibilitat en permetre l'accés a persones grans o discapacitades a la platja i al llarg del passeig marítim.

A la platja, s'ha previst d'un àrea pavimentada de fusta tractada on es col·loquen pediluvis, que permeten als visitants deixar la platja amb els peus nets i evitar la pèrdua de sorra.

Finalment, tots aquests elements: el jardí botànic amb el centre d'interpretació, l'àrea d'esports amb petits edificis per emmagatzemar embarcacions i els serveis, la zona dels banys a l'àrea urbana, el petit pavelló d'interpretació històrica de les ruïnes romanes, les cafeteries i restaurants al moll, prop de l'hotel Movenpick, etc., formen un conjunt diferent i programàtic vinculat a l'ús de l'espai públic en una unitat de projecte.Direcció:

Related Projects