Skip to main content

Bloc de pisos al carrer Escoles, Barcelona


Bloc de pisos al carrer Escoles, Barcelona

El projecte s’inscriu en una proposta més àmplia que defineix els dos vèrtexs del carrer Escoles, entre el parc del Clot i el carrer que dona nom al barri. Aquesta oportunitat única de relacionar dues cantonades de la ciutat es planteja des de la convivència de l’escala urbana i històrica amb una arquitectura contemporània, habitable i sostenible. Si el seu caràcter de mur, la continuïtat de les façanes, l’habitatge en planta baixa o fins i tot el sòcol de pedra o el tipus d’obertures remeten a la seva condició urbana, els recursos utilitzats, com l’abstracció a través de l’agrupació de buits, els retallaments, la construcció de gelosies suspeses o la utilització del SATE aporten la qualitat necessària i la lectura contemporània. La profunditat dels límits amb el carrer ofereix espais d’estada intermedis en tots els pisos que milloren l’habitabilitat exterior gràcies al recurs del buidatge, que, a la cantonada, espera la seva ressonància en el parc.Direcció:

Related Projects