Skip to main content

Habitatge Unifamiliar a Sarrià


2010-2019 | Barcelona, Espanya | Habitatge unifamiliar.

Habitatge Unifamiliar a Sarrià

De vegades l’encàrrec d’un habitatge unifamiliar no permet conèixer l’usuari o l’habitant final per a qui és concebut. En aquests casos, l’habitatge es pot convertir en el laboratori formal i constructiu en el qual podem investigar noves formes d’expressió i mecanismes constructius que permeten una certa llibertat de projecte difícil d’aconseguir en altres projectes de casa a mida. En el cas dels dos habitatges situats a la confluència dels carres Margenat i Marqués de Vilallonga, així com la situada al carrer Sant Joan La Salle de Barcelona, als aspectes relatius al seu emplaçament, al programa genèric, a la seva orientació o vistes, se n’hi incorporen d’altres com la construcció en sec, l’estructura flexible o el propi muntatge constructiu com a expressió última de la casa com arquetip. En aquests projectes, l’espai intermedi, pèrgoles, porxos, baranes, terrasses o els espais de circulació, adquireixen una importància decisiva en el seu disseny.Direcció:

Related Projects