Skip to main content

Lliçó magistral a la Universitat de San Jorge a Saragossa

Lucía Ferrater imparteix la classe magistral "Del procés creatiu a la realitat construïda" amb motiu del Jury de Projectes Arquitectònics.