Skip to main content

Museu Artabria


2000-2009 | Espanya | Equipaments.

Museu Artabria

La proposta situa el museu a la zona d'intervenció entre la influència de la ciutat i el castro, en el límit del recinte del parc destinat a la "Casa de la Història".

En aquest lloc conflueixen la visió aèria d’ A Coruña marítima i l'arrelament a la "terra" produïda per la presència del perfil del castro.

Aquesta situació geogràfica permet construir un itinerari per visitar els jaciments recuperant trams de camins existents, mantenint-se en gran part del recorregut en línies isòtopes.

L'edifici és una gran estructura porticada, incrustada a la vessant nord de Mesoiro. La part més soterrada d'aquesta estructura es destina a les sales museístiques, i l'emergent, al programa complementari.

Aquesta disposició respecte a la topografia construeix un lloc que funciona com una articulació, entre el jaciment i la visió aèria de la ciutat.

L'edifici es planteja com cinc grans contenidors de geometria regular (de 17m. x 20m.) que repetidament generen un recorregut museístic "en cinta", en forma de ziga-zaga, on el desenvolupament del conjunt assoleix una longitud de 375 metres.

Després de la visita a les set sales del museu, el recorregut es desfà en sentit contrari mitjançant una rampa que les travessa transversalment.Direcció:

Related Projects