Skip to main content

Casa a Campelles


Casa a Campelles

Aquesta casa a la Vall de Ribes de Freser, en una zona prepirinenca, es concep des de la secció interior esglaonada. D'aquesta manera totes les estances gaudeixen d'una visió panoràmica sobre l'esplèndid paisatge de la vall alhora que, a la façana posterior, s'obren a manera d'esquerdes horitzontals contínues unes finestres que permeten visualitzar la vessant boscosa en pendent i alhora generar una ventilació creuada.

En el seu interior, un anell que es virtualitza en les dues escales contraposades que condueixen a les estances de dormitoris familiars i a la zona privada de convidats.

La façana es resol amb un espai intermedi amb un doble parament de vidre que permet, graduant l'obertura de les corredisses, adaptar-se climàticament a les diferents temperatures d'hivern-estiu, dia-nit.

A la planta superior, la zona estudi a la que s'obren els dormitoris dels nens, una façana de doble vidre, inclinada i que es protegeix sota el ràfec de la coberta, projectat aquest com una llosa de formigó que rep l'aïllament i el revestiment de teula plana.Direcció:

Related Projects