Skip to main content

Casa Binisafua


Casa Binisafua

La casa té uns 130 m2 desenvolupats en una única planta i amb un prograna convencional de segona residència i es troba a la costa sud de l'illa de Menorca, entre el Cap d'en Font i la platja de Binisafua, construïda sobre una franja de roques que formen una petita badia amb illots.

L'edificació s'assenta sobre un sòcol de pedra de marès directament sobre les roques, que regularitza les lleugeres diferències de nivell del terreny. Aquest sòcol és continu a tot el perímetre de la casa, es converteix en un espai intermedi que recull els accessos i pèrgoles, la dutxa exterior i la petita piscina, la paret corba i la barbacoa, l'accès al solàrium superior i al pati i porxo frontal.

En aquesta part de l'illa les propietats es desenvolupen en faixes de terreny estretes i llargues, perpendiculars a la costa i separades per murets baixos de pedra seca. La forma de la casa és una «Y», articulant-se en torn a un pati triangular que s'obre al porxo i a l'exterior, conformant la façana que dóna al mar.

Les proporcions arquitectòniques i la simplicitat de les parets blanques a l'exterior ajuden a una bona integracó de l'edificació al paisatge.

A l'interior, la casa estableix les seves pròpies lleis geomètriques: la col.locació de diverses obertures, els petits orificis d'aireig i ventilació creuada, el nus d'articulació central de la casa amb els arcs mòbils o les escletxes per visualitzar el mar, l'inclinació de la façana principal o la forma dinàmica i asimètrica del pati.

La casa es construeix amb bloc blanc de 40 x 8 x 4 i estucs realitzats amb terres dels colors que normalment es troben a l'illa, mangres, ocres, sienes, blaus...

El revestiment de les parets interiors es realitza amb arrebossats lliscats d'escaiola i folres de fusta DM de diferents colors grisos i blaus. Tota la fusta de l'exterior és de teka. Part d’ella tractada en oli i el reste pintada de blanc.Direcció:

Related Projects