Skip to main content

Casa Guix de la Meda


Casa Guix de la Meda

Suposo que poques vegades un es troba amb el fet de realitzar un planejament arquitectònic, en aquest cas un habitatge unifamiliar, en una ubicació en la que les condicions del paisatge tinguin unes característiques o connotacions tan marcades. La casa, situada a l’extrem nord de la Badia de l’Estartit, s’orienta a llevant frontalment a les Illes Medes,  domina el front i protegida per un barranc i el <Molinet> de la tramuntana. L’accés es produeix per una carretera de cornisa des de la part superior.

Frontalment a la casa es troba el petit illot triangular i brillant anomenat  <el guix de la Meda> , punt de referència nàutica. La petita coberta triangular de coure i vidre que permet l’accés a l’habitatge fa la rèplica des de la costa.

És una casa excavada a la muntanya en la que el projecte es planteja des de la secció degut al desnivell existent superior al cent per cent, i es creen en el centre geomètric plataformes de terrasses, piscina, menjador...

La casa vista des del mar es por entendre com una superposició de plans murals que van ascendint des dels més rústics de la pedra engaltada, murs de tanca de xiprer, murs aplicats amb lloses de pedra, murs aterrassats de fusta, murs de fàbrica amb totxanes artesanals, fins a arribar al coronament superior amb les marquesines de formigó i la petita coberta de coure.

A l’interior un petit ascensor i una escala va recorrent les diferents zones de l’habitatge. A l’exterior és una escala en un extrem la que comunica els dos nivells de dormitoris.

Algunes precisions sobre materials i tècniques emprats: murs de contenció de tipus pantalla i forjat.Direcció:

Related Projects