Skip to main content

Centre d'Interpretació del JBB


2010-2019 | Barcelona, Espanya | En progrés.

Centre d'Interpretació del JBB

El Centre d’interpretació no és un edifici, és un pavelló. Un multi espai en el que es realitzaran i es donaran serveis molt diversos.

La dimensió social i educativa de les actituds del Jardí en favor de la sostenibilitat requereixen disposar d’un Centre de Visitants que inclogui un espai d’exhibició en el que s’ensenyi què és el Jardí Botànic de Barcelona, una aula, un espai polivalent, un restaurant i una botiga. Així el nou jardí de Montjuïc pot oferir una extraordinària oportunitat per contribuir a desenvolupar actituds positives vers la sostenibilitat.

Els serveis a Montjuïc són escassos i completar les necessitats dels visitants una obligació. La proposta que es planteja permet a més ampliar l’oferta al públic que passeja pel Parc de Montjuïc a més dels visitants del Jardí.

Naturalment no s’entendria el valor pedagògic (principal benefici social del projecte) si en els aspectes constructius no es busqués la màxima coherència ambiental del nou equipament. En un projecte com aquest és absolutament necessari innovar ambientalment en la construcció dels edificis destinats a ús públic com seran el restaurant, com a model d’alimentació coherent amb els recursos del nostre entorn, i la botiga.

L’emplaçament disponible però està situat a la cota més baixa de tot el Jardí. Aquest emplaçament afavoreix l’accés públic, més proper als transports i  punts d’entrada al Parc de Montjuïc.

Es demana cobrir una de les 9 plataformes que configuren de l’aparcament del Jardí Botànic, d’ aproximadament 900 m² amb una construcció diàfana destinada a quatre usos molt concrets i compatibles al llarg del dia, diferenciats segons els horaris: botiga, bar-cafeteria-restaurant, Centre d’Acollida del Jardí i espai per trobades socials.

L’edifici ha de funcionar com un Centre de Visitants en el qual s’instrueix el visitant sobre l’espai que va a visitar, s’expliqui la idea que articula el Jardí, les característiques del clima Mediterrani i les plantes que s’hi han adaptat arreu del món. Igualment el model de l’edifici des de la perspectiva de la sostenibilitat energètica i funcional han de formar part de les explicacions que es donin en aquest espai.

L’entenem com una imatge desmaterialitzada, lleugera, un espai unitari però de fàcil fragmentació , en el que el món de la planta envaeix l’interior.

Es tractarà d’una arquitectura transparent, amb transicions de llum, persianes...plantejades amb mecanismes i elements elevables amb contrapesos o pistons hidràulics de fàcil manipulació.

Les potencialitats de seguir un procés constructiu innovador en el nou Centre de Visitants del Jardí Botànic són molt importants en termes de retorn social i progrés efectiu vers la sostenibilitat energètica i ambiental.Direcció:

Related Projects