Skip to main content

Clinica de Medicina Estètica


2010-2019 | Barcelona, Espanya | Equipaments.

Clinica de Medicina Estètica

La proposta volumétrica de l’edifici ve defininda pels gàlibs i l’altura reguladora establerta al pla general. L’edifici de planta baixa més tres aprofita la diferència d’altura entre la cota del carrer i la cota natural del terreny per fer arribar la llum natural al soterrani a través d’unes finestres superiors i d’una lluerna. Actualment l’edifici està destinat a la Clinica de Medicina Estètic Serena Clinic, el qual l’interiorisme va anar a carreg de la propietat.

Deguda la situació en la que es troba, un barri residencial amb edificacions de baixa altura i poca densitat i el caràcter descobert i aïllat  amb un ús indeterminat, l’edifici proposa una nova estratègia formal en la façana. Les seves parts poden anar canviant i adequant-se a les necessitats dels usuaris i per això el projecte arquitectònic es centra quasi exclusivament a la pell de l’edifici i els seus elements constructius.

El sistema constructiu de la façana respon al sistema desenvolupat per l’empresa Technal amb els arquitectes Ignacio Paricio i Carlos Ferrater anomenat “Fachada Perfectible”. Una façana capaç d’incorporar noves prestacions i que fou presentada en anteriors edicions de la CASA BARCELONA.

Es tracta doncs d’una façana moldejada i moldejable on una retícula de muntants verticals o marcs portants suporten els elements de la façana: panells composite d’acer Inox tipus Larson, vidres amb marcs d’alumini practicables i fixats del model Unicity de Technal i gelosies combinables segons les necessitats llumíniques dels espais interiors incorporant en alguns casos screens interiors i exteriors. D’aquesta manera es crea una façana molt dinàmica.

 Direcció:

Related Projects