Skip to main content

Hotel Alenti


2000-2009 | Espanya | Hotels.

Hotel Alenti

L’edifici s’ubica en una zona del nucli urbà en una plaça del casc antic del municipi de Sitges i que respon a un desenvolupament de carrers estrets i irregulars amb cases de façana estreta i poca altura.

El projecte de l’Hotel Alenti a la cantonada de la Plaça de la Indústria amb el carrer 1 de Maig sorgeix de la necessitat de construir un edifici contemporani que reculli la tradició mediterrània i l’arquitectura pròpia del lloc. L’Hotel dignifica l’espai públic, potencia el valor de la cantonada a partir d’una composició plàstica de cavitats buides, reflexos i transparències.

L’edifici es desenvolupa en planta baixa més tres plantes. A la planta baixa, amb accés per la Plaça Indústria, es troba el restaurant i la recepció de l’Hotel i deixa tots els serveis a la planta del soterrani. A les plantes superiors un nucli central genera un accés a un saló i nou habitacions amb bany.

L’edifici es manifesta a l’exterior mitjançant tres façanes. La posterior, formada per una pell de platines blanques entre tallades deixant unes cavitats per decantar-se des d’uns balcons estrets, queda sostinguna sobre un pati interior. Les altres dues façanes a la plaça i al carrer, no enteses ja com a pells sinó com a única volumetria referent, interpreta de forma moderna les condicions intrínsiques de la normativa que regeix a aquesta zona: la proporció vertical de cavitats i la utilització de pedra clara sense polir.

La façana manté un rigor estricte tant en la resolució dels elements de tancaments com en l’entrega de l’edifici contra el terra i el seu coronament al cel.

L’edifici intenta millorar el paisatge urbà ocultant elements que distorcionen l’Sky-line de la Plaça. La intervenció recull els valors de la tradició i la cultura del lloc entaulant un diàleg amb la modernitat i allò perdurable en el temps.Direcció:

Related Projects