Skip to main content

Edifici d'apartaments a la Ria de Bilbao


Edifici d'apartaments a la Ria de Bilbao

Respectant els criteris historicistes del traçat decimonònic de la plaça el·líptica el projecte adquireix qualitat contemporània i genera un front edificatori a la Plaça d’Euskadi.

Mitjançant els dos blocs de planta baixa més vuit es voreja la torre adjacent i, juntament amb la seva alineació en paral·lel al pont de Deusto, confereix al projecte el caràcter emblemàtic propi d’un emplaçament singular.

El projecte planteja la resolució dels edificis amb habitatges a doble banda on es millora l’orientació, es permet la ventilació creuada i una major superfície d’iluminació natural.

Existeix una gran versatilitat tipològica en la proposició dels habitatges, de 1, 2 i 3 dormitoris en simplex i, de 2 i 3 dormitoris en dúplex.

Els edificis es buiden a partir de determinada planta i es doten d’espais per a ús privat o semiprivat generant visuals i dibuixant diversos i diferenciats skylines vers la plaça Euskadi o cap a la “Campa de los Ingleses”.

La volumetria queda definida pel tractament de la pell envoltant exterior pautada per unes costelles estructurals a tota l’altura (revestides de llautó sulfuritzat) i que generen el pòrtic d’accés en arribar al terra. El control tèrmic dels edificis es resol mitjançant el tractament i acabat de les pells consistent en uns revestiments modulars que controlen les radiacions solars i pèrdues tèrmiques.

 

Exposicions

2015

OAB col.labora amb l’Edifici a la Ria de Bilbao juntament amb altres 49 projectes a l’exposició itinerant ‘Architects@Work’, organitzat per World Architects. Aquesta exposició itinerant es realitza a Itàlia, França, Alemanya, Regne Unit, Luxemburg, Dinamarca, Països Baixos, Àustria, Bèlgica, Suissa i Turquia. http://www.architectatwork.eu/en/editions/Direcció:

Related Projects