Skip to main content

Edifici mixt per a escola, laboratoris i oficines. Niça Méridia. (Concurs)


2020-2029 | França | Equipaments.

Edifici mixt per a escola, laboratoris i oficines. Niça Méridia. (Concurs)

A l’oest de Niça es desenvolupa un nou ecobarri, Méridia, sobre els terrenys del riu Var. El seu accés principal des de l’oest es produeix a través d’un gran espai vegetal perpendicular a les muntanyes i paral·lel al mar, el Cours de l’Université.

La proposta puntua aquest accés adoptant una estratègia estructural i geomètrica que es relaciona amb el  vèrtex oposat del Cours, projecte de Fujimoto, per configurar així un conjunt urbà de més abast. El seu volum, trencat en dos per una escletxa que el travessa, es mostra esvelt i es concep com el final d’una seqüència urbana orientada al sud disposada al davant dels edificis universitaris de l’altra banda de l’espai públic.

L’espai intersticial dona la pauta per al desplegament d’una sèrie de terrasses que propicien circulacions i llocs de trobada i de treball a l’aire lliure, propis de la cultura mediterrània. Alhora, cus verticalment els diferents programes de comerç, laboratoris i oficines. A la planta baixa, l’escletxa es transforma en hall passant, unint en horitzontal parc i barri existent.

Les façanes es treballen en profunditat a través d’una textura estructural nascuda de la trama d’1,35 dels despatxos, i es matisa en cada orientació per diferents densitats, variació d’aplacats i proteccions solars. Així el dinamisme volumètric del conjunt es tracta des d’una certa sobrietat que, en una segona mirada, descobreix transparències, una materialitat lleugera (bronze centellejant) o matisos en les textures per, en conjunt, construir un punt de referència paisatgístic per al barri.Direcció: