Skip to main content

Habitatges Bertran 113


1980-1989 | Barcelona, Espanya | Habitatge plurifamiliar.

Habitatges Bertran 113

Pujant pel carrer Bertrán, dos anys després i 100 metres més amunt, em vaig trobar amb un programa de plantejament similar, una geometria diferent (9 x 30m) i l’experiència de la primera intervenció.

El resultat ve condicionat per una nova manera de solucionar l’atri d’entrada i la seva relació amb el carrer.

L’entrada a l’edifici s’entén  com un recorregut a través d’una galeria envidrada de locals i un túnel de fusta d’auró formant el vestíbul per finalment desenvocar a un nivell intermig sobre un pati interior enjardinat cobert per una gran claraboia. Des d’aquí es desenvolupa una escala de recorregut, les galeries de servei laterals i unes passarel·les que permeten l’accés als sis habitatges en dúplex des dels quals es recupera el terrat per a ús privat. Des del mateix pati interior s’accedeix a l’estudi de la planta jardí, creant al fons d’aquest un jardí i una pèrgola mirador sobre el Club de tennis.

L’estructura adquireix un ritme 3--2-1-2--3, que permet superar perfectament els problemes que plantejen les façanes exteriors de pati, els de la construcció de les escales dels habitatges i els del pati central.

El desdoblament de la planta baixa, tres metres en retrocés respecte del carrer, es soluciona sostenint-la des del forjat superior, el qual permet mantenir l’estructura general diàfana. En conseqüència, el retraïment de la planta en altell i el desplaçament dels pòrtics laterals permeten l’esveltesa del pilar central de la façana que permet eliminar gairebé totalment el vinclament o corbatura.

Algunes precisions sobre materials i tècniques emprades:

-Forjats reticulars amb estructura portant de formigó.

-Aplics amb lloses de pedra en la façana del carrer.

-Façanes interiors amb revestiment de Cotegran amb juntes horitzontals.

-Escala interior metàl·lica amb trams formats per taulells de fusta lacada i llosa de marbre.

-Paviments de marbre crema sud.

-Envidrament a la façana del carrer i a la part superior dels locals comercials amb vidres de 8mm.

-Lluernes per reflexió a l’atri de l’entrada.

-Túnel vestíbul amb taulells aplicats amb auró i amb juntes de llautó sobre estructura en costellam de fusta.

-Claraboia formada per perfils amb taulells translúcids tipus Plexi formant càmara,.

-Tendals i persianes interiors amb material helios-creen.

-Tancaments d’alumini oxilacada en negre.

-Pèrgola-jardí de fusta rústica tractada amb sals de coure en autoclau i paviment format per travesses de tren sobre llit de sorra.

-Jardí format per xipresos i gespa, buganvilies a la paret sud i enfiladisses al fons i paret nord així com un arc de rosers blancs a la pèrgola sobre un fons d’acàcies.Direcció:

Related Projects