Skip to main content

Habitatges Diputació


2010-2019 | Barcelona, Espanya | Habitatge plurifamiliar.

Habitatges Diputació

Es tracta de la construcció d’un edifici d’habitatges, locals i soterranis d’aparcament, amb la premissa d’obligatorietat de conservació de la façana principal. Es manté l’ordenació d’aquesta en tres cossos amb una disposició d’obertures que permet el nou ús.

Les plantes d’habitatges es composen de dues franges longitudinals que configuren les dos façanes, deixant els nuclis de comunicació i patis de ventilació a la part central. L’interior de la planta consta de vuit habitatges donant a la part posterior de la parcel·la i sis donant a la façana principal.

La ciutat es relaciona amb l’edifici gracies a la profunditat de la planta baixa que s’aboca a l’espai enjardinat posterior.

La finestra, que compleix tots el requeriments tècnics per donar ús a l’habitatge, es presenta també com l’element de relació amb la façana preexistent, aconseguint la conversió d’un edifici antic d’oficines en habitatges.Direcció:

Related Projects