Skip to main content

Hotel Bruc-Casp


2010-2019 | Barcelona, Espanya | Hotels.

Hotel Bruc-Casp

L’edifici projectat correspon a un edifici d’allotjaments turístics, local comercial i aparcament soterrani.

El projecte mantén la façana actual de l’any 1896.

Donat que la façana de l’edifici del 1896 correspon a PB+7 i l’edificabilitat màxima permesa correspon només a PB+5 i per no deixar a l’aire les dues ultimes plantes, sense edifici darrere, es proposa enderrocar les dues remuntes de la façana.

Malgrat només s’hauria d’enderrocar dues plantes de la façana original, es proposa d’enderrocar-ne tres, aprofitant que la cornisa de l’edifici original presenta una clara línia de tall.

Com que les dues remuntes corresponen a tres plantes de la façana antiga, es proposa construir una cinquena planta lleugerament reculada de la façana original, per respectar l’alçat original.

Aprofitant el fet de que l’edifici es separa del veí al carrer Casp per un pati o androna que talla la façana principal, el projecte proposa construir-hi un element que doni continuïtat a la façana, creant un gran vestíbul d’entrada en planta baixa per als nous allotjaments, i acollint part del programa en plantes superiors.

 Direcció:

Related Projects