Skip to main content

Nova Seu Corporativa de l'Incasol


Nova Seu Corporativa de l'Incasol

En aquest projecte es busca un referent urbà i una fita a la ciutat amb un equilibri entre l’edifici auster, funcional i pràctic que resolgui el programa de necessitats a la vegada que li atorgui un caràcter simbòlic i emblemàtic propi d’una institució.

La seu de l’Incasòl es configura en conjunt com una forma escultòrica i dinàmica de gran transparència com a característica pròpia de l’edifici públic però sense perdre la privacitat. La interrelació de les dues geometries, estructura i pell, es tradueix en una juxtaposició que defineixen dos plans agrupant-se en forma de macla fins a generar l’espai de l’atri en altura escalonada i variable.

L’accés s’envaeix a través d’un vestíbul a múltiple altura que esdevé el punt neuràlgic de comunicació de l’edifici al voltant del qual giren totes les oficines.

El coronament de la coberta tangencial al Carrer de l’Alumini es converteix en el punt més alt que fa de frontissa amb l’edifici adjacent i que a més oculta les maquinàries d’instal·lacions. Per consideració als habitatges unifamiliars situats a la part sud del solar, l’edifici es replega a partir de la planta 6 per a oferir una visió més amable. A la façana nord sobre el Carrer Ciències ofereix un escalonat progressiu de la volumetria amb la voluntat d’integrar-se amb els edificis adjacents.

La configuració i la geometria dels espais de treball ha permès la flexibilitat i capacitat de transformació necessària en aquest tipus d’edificis.

Les plantes sense pilars a excepció feta els nuclis rígids de les caixes dels ascensors i escales condueixen a armar l’estructura en façana amb un estilitzada estructura metàl·lica de ritme constant i elegància sòbria. És així com es remarca la importància de l’esquelet a la forma final desmarcant-se dels edificis “amb pell”. La seqüència de les finestres ve estipulada per uns pilars metàl·lics de 30 cm d’ample reomplerts amb formigó per assegurar la resistència al foc i amb un intereix d’ aproximadament 1’90 m sobre fines lloses posttesades generant així una membrana estructural.Direcció:

Related Projects