Skip to main content

Nova Seu del Grup d'Empreses Azahar


Nova Seu del Grup d'Empreses Azahar

El Grup AZAHAR és un grup d’empreses amb una alta vinculació amb la sostenibilitat i el medi ambient. Desenvolupa serveis de jardineria (tant pública com privada), reciclatge amb plantes de tractament de residus, consultories de medi ambient, construcció, així com altres activitats com és el patrocini del món de l’art i la cooperació amb una Fundació que treballa en diversos projectes del Tercer Món.

L’empresa matriu és originària de Castelló i, donats el seu creixement i expansió, desitjava disposar d’una Seu Corporativa que fos reflex del seu compromís mediambiental i artístic. Amb aquest marc i amb la disposició d’un  terreny de 5,6 Ha, al costat de la carretera N-340, entre Castelló i Benicàssim, el projecte contempla tres actuacions: els hivernacles coberts i les plantacions exteriors de viver, un edifici de serveis complementaris a les activitats desenvolupades per l’empresa i la seu corporativa del grup.

L’edifici de la Seu s’erigeix com edifici principal, mantenint una estreta relació amb el Paisatge. Tant al nord com a l’oest, les muntanyes serveixen de teló de fons de l’edifici, contra les quals, les cobertes es retallen geomètricament. Des de la llunyania, la seva forma facetada i el seu perfil ajuden a situar-lo en el paisatge.

Orientat sobre l’eix est-oest, l’edifici s’estructura en dues ales unides per un cos central en torn a dos patis oberts, de caràcter diferent. El primer com a foyer exterior de recepció d’usuaris i visitants el posterior, enjardinat i d’ús més privat. D’aquesta manera, l’edifici es tanca en el paisatge llunyà i estableix una complexa relació interior/exterior. Aquests patis permeten la visió creuada a través dels tancaments envidrats, evitant la radiació directa cap als espais habitables interiors.

Les quatre ales que acullen els diferents departaments de l’empresa, convergeixen en un Hall que, a més a més d’actuar de distribuïdor es converteix en el gran espai expositiu i representatiu. La il·luminació zenital s’introdueix en l’edifici a través d’un gran lluernari desenvolupat sobre una seqüència de jàsseres.

Els sostres a l’interior reforcen la coberta i la continuïtat espaial mitjançant uns timpans de vidre transparent que es recolzen sobre les divisòries de les diferents estances.

En la resolució dels paràmetres exteriors s’ha escollit un revestiment continu que es podia aplicar tant en la façana com en la coberta, fins aconseguir el màxim d’estalvi  energètic i trobar una solució mediambiental sostenible. Així va sorgir un nou material aplicat al sistema Coteterm. Un estuc  flexible i auto-netejant, de color blanc, que no necessita juntes, més que les de la pròpia execució de 2-3 mm.

Un important aspecte mediambiental dels edificis és la recollida d’aigües de totes les cobertes i de les zones exteriors a un aljub-estany, que s’utilitza en el rec d’exteriors i plantacions de viver a la parcel·la.

Per últim, l’edifici de serveis i manteniment, un edifici de 250m de longitud i de coberta inclinada, afavoreix la ventilació creuada, va tallant les corbes de nivell adaptant-se a la pendent a la vegada que augmenta l’alçada segons el desnivell i l’ús dels espais (vestidors, zona de treball, maquinària, magatzems, garatges).

Aquesta coberta inclinada, conté unes golfes enjardinades de 2.300 m2 que serveixen de teló de fons de l’edifici.

 

 

Exposicions

2012

  • “OAB - OFFICE OF ARCHITECTURE IN BARCELONA”. Hall de la UEM. Madrid.

2011

  • ‘ARq_CS. Arquitectura Recent’. Col·legi Territorial d’Arquitectes de Castelló.

2010

  • VII BIENNAL IBEROAMERICANA 2010'. Selecció de les 35 obres finalistes. Medellín, Colòmbia.

 

 Direcció:

Related Projects