Skip to main content

Rehabilitació d'un edifici d'Habitatges al Passeig de Gràcia 125-127


Rehabilitació d'un edifici d'Habitatges al Passeig de Gràcia 125-127

Es tracta de la unió i rehabilitació de dues cases entre mitgeres situades al Passeig de Gràcia.

El buidat de la crugia central que coincideix originalment amb les escales d'ambdues cases, ha permès obrir un nou pati i la situació d'un nou nucli d'escala i ascensors descentrat permet resoldre l'accés als diferents nivells existents entre les dues finques.

Aquesta operació, a més, ha permès redefinir l'esquema tipològic original d’habitatges passants amb una excessiva profunditat, meitat de façana a carrer i patis petits, per uns nous habitatges doblant la façana al C/Riera de Sant Miquel o Passeig de Gràcia, amb una façana interior de pati amb dimensions molt generoses.

La construcció del nou nucli descentrat ha permès agrupar un local passant amb un ampli aparador al Passeig de Gràcia.

La intervenció de la façana al Passeig de Gràcia ha estat una rehabilitació amb el manteniment dels seus elements protegits.

A la façana de Riera de Sant Miquel definida originàriament com a façana pròpia de galeria interior d'Illa de l'Eixample, s'ha mantingut la proporció de les obertures i els seus elements singulars d'interès (pilars i bigues de fosa) i s'ha desfullat per davant una nova façana de persianes mòbils lleugeres, permetent la protecció del sol de ponent i actuant com a filtre visual dels veïns mes propers.

Es recupera la proporció original de les persianes de l'eixample, amb l'obertura del "plec" vertical i la materialitat de la fusta, pròpia de les persianes enrotllables en els interiors d'illa de la ciutat.

 Direcció: