Skip to main content

Remunta sobre la casa dels pares a L’Escala


Remunta sobre la casa dels pares a L’Escala

Sobre la petita casa entre mitgeres, construïda pels meus pares als anys 60, seguint el planejament elaborat pels arquitectes Español – Hereu, es fa la remunta, tractant-la programàticament com a una ampliació de la casa rehabilitada al 2012 o com a una unitat independent de cap de setmana.

Un únic espai amb altell destinat a dormitori, aprofitant l’alçada que permet la secció i la inclinació de la coberta, acull una petita sala-estar-menjador-office i bany, que permet el seu ús com a element independent dins de l’habitatge.

La coberta de teula, tal i com marcaven les directrius urbanístiques, s’alabeja per permetre l’horitzontalitat del carener degut a la geometria de la parcel·la.

La veritable finestra la constitueix el gran vidre enretirat vers l’interior, construint el petit espai intermedi de terrassa, deixant que sigui una perforació del mur de façana la que enquadra la vista a llevant vers el Golf de Roses.

Assegut a l’interior, el perfil de vidre de la barana exempta, coincideix amb la línia de l’horitzó i els alts cortinatges atorguen la condició escenogràfica del paisatge com a argument.Direcció:

Related Projects