Skip to main content

Restaurant Lola


1990-1999 | Barcelona, Espanya | Disseny d'interiors.

Restaurant Lola

Aquest projecte estableix un equilibri entre l’edifici de principis de segle i la construcció d’un edicle destinat a menjador situat al pati del darrere de l’edifici.

Una planta dentada i radial s’adapta com si fos papiroflèxia als límits del pati i la façana frontal adopta una forma circular que recrea una petita “piacetta”. Unes bigues de gelosia trenen radialment el perímetre irregular i s’adapta en cada una la seva longitud  permetent així construir a través d’elles una coberta poligonal i facetada.

Aquest joc de bigues i escames permet diferents efectes de llum proveint a l’interior d’una il·luminació sud combinada amb la de nord de la façana principal i, també, la que entra tamisada a través de les canyes de bambú de les façanes restants.Direcció:

Related Projects