Skip to main content

Villa Olimpica Valle Hebrón


Villa Olimpica Valle Hebrón

El projecte es situa a una àrea de grans transformacions responent a les diverses sol.licitacions de l’entorn.

Al costat nord s’alça un edifici de grans dimensions de traçat orgànic al que es reforça la linealitat, va adaptant-se al desnivell del terreny i oferint-se com element de tancament del conjunt des d’una perspectiva llunyana.

Tancant els laterals de les places, dos conjunts lineals de doble bloc, de diferent secció i crugía, recullen a l’interior del pati els nuclis de circulació vertical.

Un petit bloc lineal  de baixa alçada va cosint els diferents edificis tancant l’àmbit de les places i fent de sòcol i suport a les dues torres aïllades.

 

 

 Direcció:

Related Projects