Skip to main content

Casa de Colònies ONG La Rectoria


2010-2019 | Espanya | ONG.

Casa de Colònies ONG La Rectoria

L'alberg Rectoria de la Selva està situat on hi havia la rectoria de l'església de Sant Climent. L'església actual es va construir durant el segle XVII, que, juntament amb el campanar, està feta de pedra escairada i picada. L'església està encarada al sud amb l'àbside rectangular al nord. No tot va ser de nova construcció, ja que podria ser que tant la part del mur del davant com els baixos del campanar s'haguessin aprofitat de l'església romànica anterior. A la façana principal hi ha una portalada amb un arc de mig punt i grans dovelles, a més d'un rosetó petit de pedres de grandària desproporcionada.

L'interior de l'església és d'estil clàssic i senzill, i els elements litúrgics són contemporanis, ja que els altars originals van ser destruïts durant la guerra del 1936. Damunt la volta del temple hi ha una sala, edificada al mateix temps que l'església i la rectoria. La rectoria, annexa a l'ala oest de l'església, és de planta quadrada i té dos pisos. És una construcció típica del Solsonès, amb estructura de pedra, parets gruixudes i teulada de dues aigües amb l'interior de fusta. A més, té una porxada encarada al nord. Des de la porxada es veu l'edifici de nova planta, que es va crear quan ja era alberg, com a zona de serveis. Aquest complex de més de vint-i-cinc mil m2 compta també amb terrenys d'acampada, piscina i pista poliesportiva, a més d'un altre edifici de nova construcció perfectament integrat al paisatge, que funciona com a sala d'estar.

Un alberg de joventut és una instal·lació que permanentment o temporalment es destina a donar allotjament, com a lloc de pas, d'estada o de realització d'una activitat, a joves, en forma individual o col·lectiva, i també, en determinades condicions a: famílies, adults i grups d'infants.

És objecte del present projecte, l’adequació de l’ edificació existent i de les activitats en el lleure a unes necessitats i criteris actuals. És per aquesta raó que hem estudiat l’ús de l’ edificació i hem considerat, conjuntament amb el client, que la disposició actual no és l’adient.

És aquesta la raó per la que plantegem la redistribució funcional de les estances, amb un gran esforç projectual dels criteris programàtics per tal d’enquibir els usos actuals dins l’esquema estructural i la configuració arquitectònica present.

A més a més, cal arranjar la coberta actual donat que no es troba en bon estat i amb força infiltracions d’aigua que, òbviament perjudiquen l’habitabilitat interior. Al plantejar una substitució completa de la coberta, hem considerat oportú la generació de diverses claraboies per a facilitar l’entrada de llum natural a l’atri interior.

L’accessibilitat en vehicle està garantida al conjunt, tan a l’alberg com a la zona d’espai lliure exterior de la Rectoria de la Selva, per a dur a terme les activitats programades a l’exterior.

Val a dir que, per paràmetre i elecció propis, la Fundació Catalana de l’Esplai vol que els seus edificis siguin adaptats per a minusvàlids i dissenyats amb criteris sostenibilistes des de la seva concepció. És així com hem abordat aquest projecte.

La nova configuració programàtica provocarà l’aparició de petites obertures als murs interiors de subdivisió espaial, així com noves divisòries de les estances.Direcció:

Related Projects