Centre de Serveis Socials dels barris Dreta i Fort-Pienc


2000-2009 | Barcelona, Espanya | Equipaments.

Centre de Serveis Socials dels barris Dreta i Fort-Pienc

L’edifici es situa en un racó públic projectat en un interior d’illa que recupera el traçat de l’antiga carretera d’Horta. Orientada la seva façana principal cap el sud-est permet una visió clara des del carrer d’Ali Bei on es situa l’accés sud del jardí.

L’edifici és projecta a partir del context en el que es troba i s’integra en el jardí d’una manera mimètica.

La idea de franges que trobem en el projecte del jardí i que marca les diferents zones d’esbarjo amb l’utilització de diferents paviments, la veiem també en l’edifici en el que aquestes franges marquen molt clarament les zones diferenciades del programa funcional.

Les peces que conformen l’edifici o s’allarguen segons el programa interior i creixen o decreixen en funció de la llum que s’ha volgut fer arribar a les parts interiors.

Les diferents llargades de les distintes zones fan que apareixin dos patis en els extrems per ajudar en l·iluminació i ventilació, i aquests permeten a l’edifici manifestar-se d’una manera més hermètica enfront de l’exterior. Aquesta idea d’hermeticitat es ajudada pels elements constructius emprats, que podríem dir són quatre: el formigó vist, el vidre en patis i lluernari, l’alumini perforat a modus de gelosia i el zenc a la coberta ja que aquesta es mostra en l’espai on es troba com una cinquena façana.

El projecte planteja així la construcció d’un petit edifici enlairat a la cota del jardí, en el que la integració en el seu entorn, l’amabilitat i la sobrietat es reforcen amb un fàcil manteniment i perdurabilitat en el temps.

 

 

Exposicions

2006

  • “ON-SITE. ARQUITECTURA EN ESPAÑA, HOY’. Exposició al Jardí Botànic de Madrid.
  • “ON-SITE New architecture in Spain’ al MOMA de Nova York. EEUU. Comissari Terence Riley.

 Direcció:

Related Projects