Skip to main content

Concurs Internacional: Estació Kirchberg i un Recinte de Exposicions a Luxemburgo. 3º PREMI


2010-2019 | Luxemburg | Equipaments.

Concurs Internacional: Estació Kirchberg i un Recinte de Exposicions a Luxemburgo. 3º PREMI

A nivell de masterplan, la proposta reorganitza el traçat urbà seguint una lògica de construcció més simple i més ben ordenada en relació amb el teixit urbà. L'enfocament general es basa en la creació d'un sistema urbà que integra dues grans instal·lacions: l'estació Kirchberg i un recinte d'exposicions.

  • L'estació Kirchberg està dissenyada com a un punt de múltiples i diverses connexions. S'organitza al voltant del flux de circulacions dels viatgers procedents tant de l'estació d'autobús/tramvia com de l'aparcament, així com del recinte expositiu i del districte en general. L'esplanada, com que és el nivell de referència, rep la major part d'aquests fluxos, mentre que el nivell superior, en forma de mezzanine, ofereix un espai tranquil i contemplatiu.La principal voluntat de l'estació és crear un gran espai públic urbà cobert, permeable i transparent. Per tant, es defineix un espai convertit en un lloc d'encreuaments i de trobades, i juga un paper de gran centre urbà, recognoscible i comprensible.
  • El recinte expositiu parteix d'una nova generació de centres d'exposicions. La intenció principal del projecte ha estat optimitzar al màxim la flexibilitat dels espais d'exposicions amb la finalitat d'adaptar-se a totes les possibles configuracions. Per aquest motiu, es proposa un espai totalment diàfan, desposseït de qualsevol element estructural que condicioni la mida dels espais.

Una segona consideració que guia el disseny del projecte és la de donar una dimensió humana i urbana a aquesta macroinfraestructura. Per això, es tracta     amb especial detall l'escala de l'edifici i la possibilitat de reduir-ne al màxim l'impacte en relació amb l'usuari. La definició dels espais de transició, adjacents, intersticials i de circulacions, tant interiors com a exteriors, permet      una ruptura d'escala que transforma el projecte a una dimensió humana i   urbana i li proporciona, alhora, la màxima qualitat i comoditat i un valor domèstic.

Estructura
L'estació Kirchberg i el centre d'exposicions són dues grans infraestructures que tenen tipologies diferents i clarament identificables. No obstant això, el diàleg entre elles es realitza a través d'un joc de volumetries que interactuen entre si mitjançant una trama estructural similar.

L'estació disposa de bigues laminades de 60 cm d'espessor, en forma invertida d'arc, col·locades cada 9 metres i cobreixen una llum de 74,50 m. El sostre que cobreix tot el recinte expositiu se suspèn mitjançant 13 arcs estructurals, els quals s'instal·len al llarg dels 27 metres, i es esdevenen la imatge elegant del recinte firal.
Aquest principi de ritme simple permet donar al conjunt una visibilitat immediata i una ressonància lògica entre les dues infraestructures, creant així un espai urbà amb clares jerarquies.

 

Materialitat
La materialitat de les dues entitats es compon per un dominant envolvent de fusta, en el cas de l'estació de Kirchberg, amb el qual s'expressa una sensació de textura càlida, humana i recognoscible; i un envolupant de metall per al recinte expositiu.

En aquesta infraestructura les façanes estan compostes de fusteria metàl·lica amb protecció solar per a les parts vidriades i murs de formigó blanc revestits de panells d'alumini extruït reciclat, la porositat del qual permet ocultar els elements tècnics, cosa que dona a la façana lluentor, profunditat i lleugeresa.

 

Concepte energètic
El projecte persegueix una línia clara de respecte al medi ambient. Les tècniques especials es duen a terme amb el propòsit de mantenir un desenvolupament sostenible: funcionalitat, durabilitat, reducció del manteniment correctiu, alta qualitat ambiental i alta eficiència energètica.
Els tres temes principals que es desenvolupen són:

- Estratègia d'eficiència energètica: les necessitats s'equilibren al màxim per equips operats a partir de fonts renovables.

- Estratègia de tecnologia: la gestió tècnica, el control eficient i seguiment de les instal·lacions d'última tecnologia garanteixen un funcionament òptim dels equips.

- Estratègia econòmica: Es desenvoluparà el disseny general de les especificacions tècniques vinculades al seu ús per assegurar-ne la viabilitat econòmica sense comprometre'n l'eficiència energèticaDirecció:

Related Projects