Skip to main content

Cuarto Real de Santo Domingo. Granada.


2000-2009 | Espanya | Paisatjisme.

Cuarto Real de Santo Domingo. Granada.

Cosir tres recintes amb una muralla, tres seqüències d'un espai públic que integren el monument, els jardins i els espais d'ús cultural.

La proposta d'intervenció persegueix aquesta integració partint del reconeixement de la qualitat de buit del lloc al llarg de la seva història.

El conjunt que anomenem Cuarto Real de Santo Domingo s'entendrà, un cop realitzades les demolicions proposades, rehabilitats els jardins romàntics i la qubba amb el seu àmbit de referència, com un continu de tres recintes on la proposta pretén fer reconeixible un tercer espai, que s'estructura amb l'argument essencial de mantenir la qualitat d'espai lliure enjardinat en què s'inclouen, formant part d'un únic sistema, els espais d'ús cultural.

Entenem la proposta com un sistema que permeti estructurar els espais a l'aire lliure en continuïtat amb els espais interiors, que seran una extensió de les "topografies" que configuren el parc.

El sistema proposat treballa com un tapís tridimensional en l'espai de l'horta i teixeix, amb fils de divers gruix i textura, una trama espacial i vegetal que qualifica el buit mantenint el seu caràcter d'espai lliure enjardinat i transitable en la seva totalitat, incloent els plànols enjardinats que cobreixen els espais interiors i disposant aquests en continuïtat amb el jardí, prestant especial atenció a la integració entre els dos i la visualitat que des de l'interior tindrà el jardí, amb la part alta de la ciutat en segon pla, generant en aquest contacte entre exterior i interior una vora de gran riquesa espacial.Direcció:

Related Projects