Skip to main content

Edifici de Vivendes Socials, Local i Aparcament a Barcelona


1990-1999 | Barcelona, Espanya | Habitatge plurifamiliar.

Edifici de Vivendes Socials, Local i Aparcament a Barcelona

Es plantejava la construcció d’un edifici a l’illa sis del Pla Especial del Front Marítim davant l’Avinguda Taulat en el tram final juntament a la promoció de Diagonal Mar.

Aquest edifici, al capdavant d’una illa de l’eixample de Cerdà i on es trobava l’antiga Torre d’Aigües, havia d’acollir diversos règims d’habitatge protegit.

El projecte -davant la diversitat i complexitat de règims, tipologies i dimensions d’habitatges que plantejava el programa- s’estructura com un organisme en el que es van situant les diferents tipologies de capes i amb diferents agrupacions.

Als primers nivells i, a la part posterior que s’encara al jardí interior de l’illa, s’ubiquen grups de 4 habitatges en dúplex articulats entorn d’uns patis semi coberts i semi tancats amb vistes al jardí. Als nivells intermedis, els diferents règims i tipologies es van agrupant per escales en un esquema de tres per replà. Mitjançant uns patis mixtes oberts a la façana posterior es permet l’ ubicació d’habitatges a doble banda malgrat la gran profunditat del bloc. Aquests patis recullen la totalitat de peces destinades a cuinar, estenedors, etc...

Als nivells superiors apareix un carrer semi obert que articula un conjunt de patis, facilitant l’accés als habitatges en dúplex que rematen l’edifici tot generant a la façana davantera uns intersticis en desaparèixer les escales generals. Únicament els dos nuclis de circulació vertical dels extrems accedeixen a les cobertes de l’edifici.

El projecte es constitueix doncs com un edifici amb blocs buits de marbre premsat on s’emfatitza únicament les superfícies planes de les seves façanes i volumetries dels xamfrans així com els cossos que construeixen els patis i intersticis.Direcció:

Related Projects