Skip to main content

Front portuari de Las palmas de Gran Canaria


2000-2009 | Espanya | Equipaments.

Front portuari de Las palmas de Gran Canaria

El projecte contempla una intervenció sobre més de 300.000 m2 en el istme de Las Palmas de Gran Canaria, un indret que reuneix al mateix temps singularitat i complexitat en confluir l’existència del port industrial amb l’ estretament de la ciutat. Més enllà dels requeriments del programa del concurs, la proposta havia d’afrontar situacions com la problemàtica del trànsit al territori més estret de l’illa i tanmateix amb més necessitats de desplaçament de població i logística, així com resoldre el deteriorat front litoral d’un dels barris més populars de Las Palmas. Un altre dels problemes a solucionar era la continuïtat de les trames urbanes, sovint incomplertes, o bé distorsionades pel creixement descontrolat.

El projecte es planteja des del rigor i la disciplina de proporcionar respostes reals a les necessitats de la ciutat.

La proposta resol mitjançant diferents àmbits de paisatges urbans el compromís entre les necessitats de la ciutat i els requeriments del programa. La configuració d’aquests espais urbans es defineixen com:

  1. El jardí habitat
  2. El nou front marítim
  3. La làmina d’aigua
  4. L’edificació horitzontal
  5. La contraposició entre el gran Palmeral i l’edificació vertical.

Tota aquesta operació es possible gràcies al plantejament d’una via ràpida deprimida com a connexió entre dos grans rotondes que són les principals distribuïdores de la zona: la Rotonda Belén María i sortida dels Túnels de Luengo.Direcció:

Related Projects