Skip to main content

Ordenació de les àrees centrals de Bari


Ordenació de les àrees centrals de Bari

El projecte planteja la reconfiguració espacial, visual i ambiental del teixit urbà de l’Àrea del Concurs a través del concepte del PARC-ANELLA com a element de recomposició i requalificació urbana i paisatgística. El sistema de verd i dels espais públics es converteixen en el centre estructural de la mobilitat dels vianants on s’hi plantegen els diferents àmbits d’actuació. S’articulen xarxes sobreposades (mobilitat, energia, informació, etc... ) que garanteixen la connexió visual, física i ecològica entre les diferents porcions de ciutat històrica i contemporània.

La configuració del nou traçat ferroviari proposat permet l’ integració i finalització de la malla urbana de l’Eixample existent (quartiere Murattiano). Es defineixen un sistema d’edificis on, sobre la base de l’esquema històric, es configuren com a tancament urbà i paisatgístic del barri vers les vies de tren.

D’aquesta manera es configura el nou barri MIGLIO MURATTIANO on s’hi preveuen tres parcs urbans escenogràfics que són part integrant de l’anella verda que s’estén des de l’estació de trens amb la nova PORTA DI BARI i arriba fins la TORRE DI BARI la qual resta pròxima a la gran plaça elevada que connecta les dues parts de la ciutat.Direcció:

Related Projects