Skip to main content

Six Senses Wellness Resort a Kaplankaya


2010-2019 | Turquia | Hotels.

Six Senses Wellness Resort a Kaplankaya

L'edifici de l'hotel, situat davant del mar, proper a la ciutat de Bodrum, l'antiga Halicarnàs, i en un enclavament denominat Kaplankaya, un lloc que s'està urbanitzant actualment, pretén ubicar l'hotel sense modificacions substancials de la topografia. Totes les habitacions disposen de vistes al mar i situen als intersticis dels braços tot el programa auxiliar d'un hotel d'aquestes característiques: spa, zones de reunió, etc.

L'edifici, al qual s'accedeix des de la part superior, s'organitza des d'un lobby compost per una cascada d'espais que els diversos dits d'habitacions en els diversos nivells condueixen a la cota inferior, on es troben els restaurants i zones de relació, el jardí i la platja.

L'edifici troba allotjament en la topografia i construeix porcions de paisatge que es converteixen en miradors, des dels quals l'edifici es relaciona amb el mar, el cel i la vegetació en un ambient de privacitat.

L'hotel es projecta com una nova tipologia que no ha existit fins avui: una configuració que, des del centre, s'articula i organitza el programa funcional, constituït per espais oberts i tancats en forma de branques que s'adapten a la topografia, creant així espais que promouen privacitat, llum i qualitat de vistes, ambient i paisatge.
Per tant, Kaplankaya Six Senses recrea les imatges del gran resort, la idea subjacent de l'spa i l'esperit romàntic dels grans hotels de la història vinculats al paisatge.Direcció:

Related Projects