Skip to main content

Hotel The Barcelona Edition


2010-2019 | Barcelona, Espanya | Hotels.

Hotel The Barcelona Edition

Situat davant la plaça de l’antic mercat medieval, al barri de Santa Caterina, el projecte consolida el procés de transformació urbana de Ciutat Vella, que ha permès la modernització del centre històric de Barcelona, iniciat als anys 80, alhora que atén les demandes del operador del nou hotel Barcelona Edition, Ian Schrager, creador en els anys 70 de l’icònic estudi 54 de Nova York.   La renovació del mercat i el projecte d’espai públic a l’avinguda Francesc Cambó, ha permès una revitalització social i econòmica del barri.   El nou projecte planteja un canvi d’ús de l’edifici existent d’oficines, així com la rehabilitació integral dels espais interiors, construint la nova pell resultat de la tensió entre la nova tipologia i els espais urbans que envolten l’edifici.   El projecte d’Hotel até a aquesta doble condició. D’una banda, la planta baixa amb obertures de doble alçada dona continuïtat i complementa l’activitat comercial del mercat. De l’altra, la volumetria i l’envoltant es modulen de manera diferent, en funció de les singularitats del teixit urbà i del seu espai públic immediat.   L’articulació de les seves tres façanes es produeix amb la construcció i deconstrucció de les seves cantonades i el tall del tester atorga una proporció més amable als volums resultants.   Entre els carrers Freixures i Avellà, es reconeix l’aresta i les façanes s’endinsen dins del teixit urbà de Ciutat Vella, mantenint la proporció i morfologia de les seves obertures, pròpies d’un espai urbà més col·lectiu.   Entre l’avinguda Francesc Cambó i Freixures en canvi, es reconeix la singularitat de l’edifici eliminant la cantonada de l’edifici preexistent, obrint un xamfrà. D’aquesta manera, l’edifici troba una interacció amb la plaça i adquireix una imatge pública, a la vegada que reconeix des de l’entrada del carrer Freixures la presencia del mercat.   Els “bow windows” en forma de puntes de diamant responen als “sittings” de les habitacions de Francesc Cambó, que s’orienten buscant visuals llargues a la plaça vers la Catedral, preparant les condicions geomètriques per la construcció del xamfrà.   La construcció d’un basament en tres nivells, manté l’estructura formal de l’edifici veí (planta baixa, entresol i principal) amb un llenguatge contemporani, oferint una façana alleugerida amb un marquesina en el seu coronament.   La pell ceràmica negra amb panells de gran format, construeix la façana ventilada i sostenible (leed gold), amb juntes obertes que marquen un especejament que calibra les diferents obertures en cada façana.   La solució tipològica de la planta d’habitacions es resol amb el buidat de la crugia central existent, per situar-hi els patis, escales, serveis i ascensors, alliberant les dues crugies laterals per situar-hi les habitacions.   Un gran òcul situat a les suites de les plantes 8 i 9 mira les cobertes de mercat, buscant de nou la interrelació amb l’espai públic immediat, reconeixent la capacitat del projecte arquitectònic col·lectiu a l’hora de construir la ciutat.

 

Exposicions

Edition Hotel Barcelona seleccionat per l'Architecture Design Institute of Korea per participar a l'exposició de projectes "2022 BEST ARCHITECTURE EXHIBITION SPAIN-KOREA"
Obra exposada: Hotel Edition Barcelona.Direcció:

Related Projects