Skip to main content

Building for the Paseo de Gracia


2000-2009 | Barcelona, Espanya | Habitatge plurifamiliar.

Building for the Paseo de Gracia

El nou edifici per al passeig de Gràcia planteja la recerca d'una nova expressió formal. Una nova situació d'un edifici privat, residencial i a la vegada amb espais públics a l'Eixample de Barcelona, que s'entén com a continuació de la línia d'investigació desenvolupada en els darrers anys pel nostre estudi.

L'organització en malles que es va iniciar en el projecte del Jardí Botànic i que va continuar al hall de l’hotel Juan Carlos I o la recerca tridimensional del passeig Marítim de Benidorm, entre d’altres projectes, culmina en la proposta per al Passeig de Gràcia, amb una façana de gran profunditat obtinguda en base a superfícies reglades provocades pels moviments del pla horitzontal i el vertical. Grans "costelles" extremadament primes i de forma variable construeixen la façana estructural creant espais intermedis de relació interior-exterior, de vegades íntims, i vinculats al programa interior i d’altres bolcats cap a l'exterior. Aquesta capacitat de generar espacialitat a la façana es reprodueix a l'interior a través d'espais intermedis que articulen les diferents sales i habitacions. Un gran pati, conformat al voltant de dues seccions el·líptiques estructurals doten d'il·luminació a les distàncies interiors. D'aquesta manera s'elimina qualsevol altre tipus d'estructura addicional.

Els espais de la planta baixa, mezzanino i soterrani -1 assoleixen un caràcter públic. D’igual manera ho fan els remats i les terrasses del coronament de l'edifici.

El joc de les obertures, seguint unes regles matemàtiques de repetició de dos elements, acaba d'estructurar el volum, la profunditat i la pell de l'edifici.

 Direcció:

Related Projects