Skip to main content

Casa AA


2010-2019 | Barcelona, Espanya | Habitatge unifamiliar.

Casa AA

La casa respon a unes regles geomètriques bàsiques, tan senzilles, que en elles rau la potencia del projecte.

Una xarxa ortogonal de 7x7m. sobre la que es superposen les diagonals de la mateixa construint a mode de pentagrama musical la base sobre la que es recolza la composició del projecte.

Les diagonals a 45º son les generatrius de les dilatacions de la coberta,  lluernaris en uns casos i dobles plantes en els altres; generant-ne una topografia artificial que sura sobre la que és natural del terreny.

D’aquesta manera, el programa es desenvolupa a la planta a cota de jardí en relació directa interior-exterior, on s’ubiquen sales, salons, biblioteca, menjadors, cuina, habitació principal i pavelló d’invitats; tots ells lligats visualment a traves de llargues perspectives segades por vidres.

Verticalment, existeixen relaciones puntuals de la planta principal amb la planta inferior i els altells, responent sempre a exigències de programa i tancant així la continuïtat tridimensional de l‘edifici.

Aquestes zones de la planta inferior son espais servidors del programa principal talment com: bodega, directament comunicada amb el menjador; arxiu-videoteca, comunicada amb la biblioteca; guarda-roba, extensió de l’habitació principal; vivenda de servei, amb pujada directa a la zona de cuines.

Els altells es reserven per a espais íntims en relació directa amb el paisatge circumdant.

La composició resta complerta amb un inesperat accés a traves d’un pati en tons molt foscos que contrastarà amb la lluminositat de la resta de la vivienda.

El projecte es materialitza com una extensa coberta pètria amb episodis puntuals de contacte amb el terreny, deixant la resta del perímetre a materials lleugers i transparents: grans finestrals amb fusteries metàl·liques tamisats en punts concrets del programa.

 

 

Exposicions

2012

  • Participació al Pavelló Català i Balear de la Biennal de Venècia “Vogadors. Architectural Rowers: Catalan & Balearic Threads. Hard materiality for a permeable architecture”.

2011

  • "LANDASCAPE, ARCHITECTURE, BARCELONA'' dins el marc del XXIV Congrés Internacional d’Arquitectura a l’Institut Cervantes de Tokyo, Japó.


Direcció:

Related Projects