Skip to main content

Casa Pineda


2010-2019 | Barcelona, Espanya | Habitatge unifamiliar.

Casa Pineda

Davant del repte de construir un habitatge unifamiliar en un terreny llarg i estret i amb un desnivell de més de 22 metres iniciem el procés projectual mirant d'entendre les necessitats dels seus habitants.

La casa és per a una família provinent de l'estranger: ell, un guionista de cinema noruec; i ella, una antropòloga mexicana especialitzada en primats. Tots dos ens plantegen des d'un inici la necessitat de rebre durant tot l'any familiars i amics vinguts de tot el món. El doble objectiu de no densificar excessivament el volum total i de distribuir-ho en dues parts al llarg de la parcel·la ens permet fragmentar el volum i també atorgar privacitat i autonomia al pavelló de convidats.

Per tant, el pendent, inicialment plantejat com un repte, serveix per dividir la casa en dos volums, un dedicat al pavelló de convidats, al taller de manualitats i al garatge, a la part inferior del terreny (carrer Montclar), i el nucli de l'habitatge principal, a la part superior (carrer Palafolls). Una escala sinuosa amb més de 120 esglaons serveix de connexió i medul·la espinal entre els dos extrems del solar.

El volum principal, davant el repte d'aconseguir les millors vistes, però alhora conservar la intimitat respecte a les cases contigües, es planteja com un element sòlid en el qual es produeixen diverses escissions. En cada cas s'estudien les obertures i es busquen vistes i llum natural. L'obertura principal, amb vista a l'horitzó llunyà cap al sud-oest es planteja com una gran finestra canviant, en la qual al llarg del dia i també en les diverses estacions de l'any, el grau de protecció solar pot variar.

Tota la intervenció es construeix en formigó vist, amb l'aplicació d'una veladura blanca. A l'interior es plantegen acabats austers utilitzant la peça catalana ceràmica per als paviments.

Casa Pineda s'erigeix sense cap element de PVC en la construcció i les instal·lacions de l'edifici es plantegen sota estrictes criteris de sostenibilitat, reduint el consum elèctric al mínim, molt per sota dels estàndards per a un habitatge unifamiliar d'aquesta superfície. Així mateix, els volums es posicionen intentant respectar al màxim possible la vegetació existent, entre la qual cal destacar dos grans pins, dues figueres i un xiprer.Direcció:

Related Projects