Skip to main content

Casa BF


Casa BF

Es tracta d’una parcel·la de 3.000 m2 amb un desnivell de 25m. en una urbanització de Castelló construïda al 50%. Observant la parcel·la vàrem comprovar que la realitat reflectia un moment de la història d’aquestes terres corresponent al segle XVII on un excés de població obligà al cultiu de tot tipus de terrenys, inclosos casos com aquest de gran pendent, mitjançant un sistema de bancals amb murs de pedra del terreny. L’abandó posterior va permetre el creixement de l’arbrat, principalment de garrofers i pins.

La nostra postura fou de respecte absolut. La construcció havia de respectar el terreny i s’optà per un sistema constructiu prefabricat al màxim, que es diposités sobre el terreny sense tocar-lo pràcticament, sense tallar arbres i aprofitant el sistema de terrasses existents que es reconstruïren en les zones malmeses amb la mateixa pedra i la mateixa tècnica.

Part de la casa -garatge i zones auxiliars- es troba enterrada reconstruint el terreny natural per sobre amb la vegetació autòctona.  Així, des del nivell superior s’accedeix mitjançant una rampa a un muntacàrregues per a vehicles que els introdueix al garatge situat 13m sota el nivell d’accés, que comunica amb l’habitatge en els seus dos nivells. Tot això resta ocult a la vista.

En la construcció, mentre s’intenta disminuir l’impacte sobre el terreny, es va optar per una estructura metàl·lica fabricada al taller i transportada a l’obra en grans peces que s’encadellen sobre tres pilars metàl·lics dobles en forma de V. La part del darrera es recolza sobre un bancal de pedra existent. Tota la construcció d’aquest element en volada es realitzà amb elements lleugers en sec.

La façana, executada en varies capes, es remata a l’exterior amb una planxa metàl·lica grecada, especialment dissenyada per evitar els reflexos i l’escalfament, gràcies a les ombres provocades pels plegaments. La gran boca frontal, orientada vers unes magnífiques vistes, disposa de les proporcions adequades per permetre el sol d’hivern i protegir del sol a l’estiu.

Les plaques solars de tubs al buit sobre la coberta permeten garantir quasi en tot moment l’aigua calenta tant per a ús sanitari com per al a calefacció per terra radiant, col·locat sota una tarima de fusta. Els corrents d’aire a través del pati, aprofitant les diferents orientacions, permetran reduir igualment el consum d’aire condicionat, que no obstant s’ha instal·lat.

El pati intermedi permet realitzar l’accés per sota la casa i al mateix temps orientar totes les estances cap al sol i les vistes. Tota la casa gira al voltant d’aquest pati, permetent el recorregut complet. És una casa amb pati però amb unes altres connotacions; és el centre, permet tot tipus de vistes a través seu, relaciona tots els espais i fa propera una casa amb bastant superfície, però no és accessible ni està situat al mateix pla de la casa i no tanca l’habitatge ja que s’escapa per sota d’aquest.

Al gran espai frontal, que alberga la cuina, saló menjador i dormitori principal, queda evident el sistema constructiu, en estar vist tant els pilars com l’estructura de la coberta, formada per cartel·les metàl·liques que suporten una planxa grecada sobre la que s’hi construeix la coberta. Tot pintat de blanc i il·luminat amb leds.Direcció:

Related Projects