Skip to main content

Edifici Intermodal de l'Aeroport de Barcelona


2000-2009 | Barcelona, Espanya | Equipaments.

Edifici Intermodal de l'Aeroport de Barcelona

L’edifici intermodal i de connexió amb les Terminals A i B es caracteritza exteriorment per una façana que s’estén més enllà de la pròpia dimensió de l’edifici, ja que s’intenta establir una continuitat entre les façanes de la terminal B, des del mural de Miró, i de la terminal A.

El projecte planteja una façana neutra en el seu tractament per no crear mimetismes amb les façanes actuals. Per això, es proposa una façana de formigó blanc, que s’alinea amb les façanes de les terminals veïnes.

El volum del nou edifici es situa separat del nou tancament de façana i actua com un volum independent, amb una envolvent de quatre façanes amb doble pell. La pell interior és de pavés opal, mentre que l’exterior és de policarbonat. L’espai intermig serveix com a galeria de serveis.

El gran espai interior que articula els fluxos i circulacions de passatgers ofereix un ambient nítid i relaxat. Un gran volum rodejat d'un mur perimetral de vidre translúcid il·luminat, li atorga una condició d'espai flotant i perpètuament vuit, tot i que es trobi ple de gent.Direcció:

Related Projects