Skip to main content

Aeroport de Murcia


2010-2019 | Espanya | Equipaments.

Aeroport de Murcia

Es tracta d’una terminal de passatgers proveïda amb 9 portes d’embarcament i amb el seu escenari d’obertura.

En planta, el nou aeroport internacional de Múrcia queda definit pel processador de 125 m. de longitud per 75 m. de profunditat i el moll d’embarcament de 350 m. de longitud i 15 m. d’amplada. En aquest moll s’hi han previst les nou portes d’embarcament.

Tanmateix, la façana del costat terra arriba a un desenvolupament de 200 metres lineals sobrepassant 37,5 m. l’ample del processador pels seus dos extrems, definint doncs el futur marc de creixement de l’aeroport.

En planta baixa, el processador amb façana al costat terra es divideix transversalment en la zona de Sortides i Arribades. A més, comparteix el gran espai emblemàtic del Hall d’accés de 125 m. de longitud, 13,80 m. d’ample i 10 m. d’alçada en tot el seu desenvolupament. Un gran mur -en forma de rètol retro il·luminat de 112,5 m. de longitud i 7 m. d’alçada- defineix un dels laterals longitudinals del gran Hall. Un joc de dues rampes mecàniques ascendeixen fins als 7 m. d’alçada de la primera planta. Aquestes rampes, totalment revestides d’acer inoxidable, tenen un desenvolupament longitudinal de més de 50 metres.

Des de l’accés, els processos de Sortides (facturació, venda de bitllets, oficines de suport a la facturació, informació, a més de l’accés al Bloc Tècnic) es produeixen a la meitat dreta del processador.

A la meitat esquerra, en canvi, tenen lloc els processos d’Arribades (recollida d’equipatges serveis i duanes) al costat aire i, al costat terra, les concessions comercials i espera d’acompanyants.

La Terminal es distribueix en tres plantes: Planta baixa, planta entresolat i primera planta.

Com ja hem comentat, a la planta baixa es produeix l’accés dels passatgers des de l’ anomenat costat terra, així com la facturació i recollida d’equipatges en les arribades, aquesta última al costat aire.

A la planta de l’entresolat, a la façana del costat terra, s’ha previst el primer nivell del Bloc Tècnic on estan les oficines de control, gestió i administració. A la zona central del processador, a la meitat de les arribades, està l’àrea d’oficines de suport, i a la zona oposada, tangent al molld’embarcament, està previst l’àrea de control d’immigració per al passatge “no Schengen” en contacte amb el moll d’Arribades. Aquesta àrea té una visió directa sobre el doble espai del Hall de recollida d’equipatges. Un sistema flexible de compartimentació permet la seva dualitat d’utilització tant per al passatge Schengen com no Schengen, respectant la seva separació de fluxos.

A la meitat central de sortides es disposen unes oficines de companyia de suport  a la facturació. Aquestes oficines s’obren al doble espai sobre el Hall de facturació.

La primera planta, a excepció feta del segon nivell del Bloc Tècnic a la façana del costat Terra, està destinada exclusivament a les denominades Sortides, és a dir, els fluxos previs a l’embarcament dels avions.

A la primera planta, que s’arriba mitjançant les rampes mecàniques del gran Hall d’accés, es desenvolupa el gran Hall comercial. Un cop sobrepassats els filtres de seguretat es troba la denominada zona del costat aire, és a dir, la zona “neta” del gran “mall” comercial amb les diferents zones de restauració i concessions.

Unes passarel·les que travessen lateralment la zona comercial connecten amb el gran moll d’embarcament, amb les seves zones de circulació i sales d’espera prèvies a l’embarcament. Des de la seva façana de 350 metres de longitud es divisa la plataforma d’estacionament d’avions, les pistes de rodada, i a la llunyania la pista d’envol i aterratge.

S’ha plantejat una arquitectura allunyada de l’arquitectura prototípica aeronàutica dels aeroports. Es proposa una Terminal de passatgers a base de superposició d’espais ortogonals en seqüència contínua , amb un tractament “mediterrani” de la captació controlada, també zenital, de la llum natural i un tractament genuïnament blanc de les superfícies interiors.

També s’ha previst un control i protecció solar de les superfícies de vidre de les oficines del Bloc tècnic mitjançant para-sols verticals de perfils extruïts de gran dimensió d’alumini anoditzat separats 50cm. I de 12 metres d’alçada d’una sola peça que requereix un anoditzat en instal·lacions Centreeuropees.

A les portes d’embarcament s’ha previst una solució similar però de perfils disposats horitzontalment.

Els perfils estan preparats per adjuntar les enormes lletres MURCIA. Aquestes s’instal·len en els seus extrems prims un sistema d’iluminació a base de leds que es reproduiran mitjançant línies verticals o horitzontals, segons sigui la façana costat terra o costat aire.Direcció:

Related Projects