Skip to main content

Habitatges a Sant Cugat del Vallès


| Barcelona, Espanya | Habitatge plurifamiliar.

Habitatges a Sant Cugat del Vallès

El projecte adquireix una volumetria descomposada evitant la forma de bloc al que la normativa sembla conduir.

Els habitatges en tres nivells estableixen una major relació amb les zones arbrades de la petita parcel·la obrint les vistes des de terrasses cobertes vers les masses boscoses i orientació sud.

Donada la petita dimensió del terreny alguns habitatges s’obren directament al jardí i es recuperen les cobertes de l’edifici en els nivells superiors.Direcció:

Related Projects