Skip to main content

Concurs d'Idees Complexe Multifuncional al Falgueró


2010-2019 | Andorra | Hotels.

Concurs d'Idees Complexe Multifuncional al Falgueró

 

La proposta d’OAB/ARUP/FVS pel desenvolupament arquitectònic del sector de Falgueró, Escaldes-Engordany sorgeix de l’anàlisi profunda del programa funcional, de la necessitat d’integració de l’edifici en un entorn privilegiat, aconseguint resoldre així els conflictes de les visuals del nou edifici.

 

Com a resultat volem destacar les següents decisions preses en el desenvolupament del projecte:

 

FRAGMENTACIÓ VOLUMÈTRICA i VISUAL

 

La gran edificabilitat del projecte imposa solucions volumètriques que minimitzin l’impacte de l’edifici i el seu embolcall. Mitjançant una línea sinuosa, d’entrants i sortints l’edifici lluita contra aquesta continuïtat, fragmentant la visió que el vianant té de l’edifici.

 

S’ha estudiat l’impacte visual de la proposta des dels punts més representatius de la zona i s’ha donat resposta per poder oferir varietat i profunditat visual evitant l’efecte “mur pantalla” d’una proposta més convencional.

 

DESENVOLUPAMENT DE LA PLANTA - AUGMENT DE SUPERFÍCIE

 

Tal i com s’indica en els diagrames d’aquesta presentació, la forma sinuosa de l’edifici del Sector A fa que augmenti la seva superfície respecte a una proposta totalment lineal. Aprofitant aquest augment de superfície en planta provocada per la forma de l’edifici es poden satisfer les necessitats requerides en el programa i dotar als interiors de l’edifici d’una gran qualitat espacial.

 

ESTUDI DE VISUALS I IMPACTE VOLUMÈTRIC

 

La proposta aconsegueix maximitzar i privatitzar les visuals de cadascuna de les diferents habitacions i apartaments. S’ha posat especial atenció en els edificis (Sector B) de les parcel·les 4,5,6 per tal d’evitar i entrar en conflicte amb les visuals de les estàncies de l’Hotel i de les Residències situades en la parcel·la contigua. Per tant les dues propostes dialoguen entre si mitjançant les seves formes per tal emfatitzar les seves virtuts sense que en cap cas es perjudiqui la intimitat del espai interior.

 

CONNEXIÓ ENTRE CIUTAT I MUNTANYA

 

El sector del Falgueró adapta el seu teixit urbà i el gran edifici. Pel que fa a l’embolcall: El nostre projecte proposa fer-ho mitjançant la flexibilitat del desenvolupament modular de la façana i la seva forma, la vegetació i els elements representatius, l’entrega amb el teixit urbà oferint una continuïtat amable amb la natura que l’envolta.

 

Aparició de la 4ª façana de l’edifici: LA COBERTA passa a ser un dels elements més importants del projecte. Es dissenyen les cobertes amb un gran contingut paisatgístic i es desitja que expressin una continuïtat de la natura que ens envolta. Un gradient entre la ciutat i la natura.

 

Gestió urbanística dins de l’equip OAB/ARUP/FVS es compta amb el suport d’un despatx que ha participat tant en l’elaboració del Pla Parcial com en el projecte d’urbanització. Aquest fet garanteix l’experiència necessària per a modificacions del mateix i la gestió davant de l’administració Comunal per a portar a bon terme l’adequació urbanística de tot l’àmbit.

 

A fi de treballar amb les parcel·les 4-5-6 d’una manera unitària, rebaixant en aquestes una certa edificabilitat amb la idea d’integració amb el Roc i l’entorn lliure de l’àmbit es farà imprescindible una nova parcel·lació, una nova distribució de l’edificabilitat i la modificació de la normativa del Pla Parcial, treballs previs que hauran d’estar inclosos dins del projecte urbanístic a fi de millorar la gestió del projecte.

 

Així mateix en les competències de gestió urbanística es plantejaria la modificació del caràcter del vial amb els seus acabats per unificar l’espai lliure del Roc amb les parcel·les 1-2-3.

 

Es tindran en compte en la integració del projecte les parcel·les pròximes a la Unitat com són la parcel·la que queda a l’altra banda del vial cul-de-sac, tocant al Riu Valira del Nord en la part posterior de l’hotel que conté un edifici existent, la parcel·la de cessió i la parcel·la on s’emplaça l’actual clínica ambulatòria de Nostra Senyora de MeritxellDirecció:

Related Projects