Skip to main content

Tànger Port de Plaisance


2010-2019 | Marroc | Equipaments.

Tànger Port de Plaisance

La proposta volumètrica contribueix a la generació de ciutat adequant-se amb les alineacions, les altures i la relació amb els espais públics. Aquesta respon volumètricament a tres nivells de ciutat: baixa, mitjana i alta.

A la part alta, les últimes plantes emergeixen amb volums més petits i lleugers, defineixen un “skyline” on s’hi reconeix l’ordre, la permeabilitat i el ritme d’una nova manera de construir la ciutat.

Es proposa una solució de 2, 3 o 4 apartaments en les tres primeres plantes i amplis apartaments amb grans terrasses a l’última planta. Això permet no només una àmplia varietat i flexibilitat en les tipologies d’habitatges, sinó també una bona insolació i una bona ventilació dels diferents apartaments.

L’aparcament es localitza al pati interior de l’illa i permet crear un jardí comunitari al terrat. Així, el projecte es construeix al voltant d’un jardí que garanteix l’assolellada, les vistes i una bona ventilació de tots els blocs, tractant així els veritables aspectes arquitectònics tals com l’espai, l’aire i la llum.

Hi ha una franja oberta que permet la il·luminació de les plantes baixes i la ruptura dels blocs amb la peça central. D’aquesta manera la percepció visual del pati des del carrer millora la connexió amb la ciutat.

La solució de la façana resol de manera coherent i eficaç tots els aspectes importants del projecte. La façana és un element modular de control de temperatura que protegeix del sol i permet la ventilació creuada.

Respecte la relació de l’edifici amb el nivell de terra, un porxo proporciona una transició íntima entre la planta comercial i el carrer. Aquest portal és la continuïtat vertical de l’estructura que presenta una dimensió major a la base de l’edifici. Protegeix del sol i de la pluja, promou el comerç i oculta l’heterogeneïtat dels aparadors donant una visió unitària en la construcció de l’espai públic.

Pel que fa a l’estructura, aquesta presenta un conjunt de llums i ombres que suavitza l’impacte de l’element vertical construït i garanteix la privacitat, així com també permet ocultar els aspectes més domèstics propis del seu ús. El treball de façana permet aconseguir una arquitectura neta i s’eviten elements dissemblants. Es tracta de crear una unitat però no una de rígida sinó una modular en constant redefinició.

Es busca una solució constructiva que promogui el control de qualitat a través de la utilització de peces prefabricades que eviten problemes de manteniment futur, optimitzen els costos y asseguren la neteja i la seguretat.Direcció:

Related Projects